สินเชื่อ ธกส ล่าสุด

สินเชื่อ ธกส ล่าสุดพร้อมบริการสินเชื่อแก่คนรุ่นใหม่

เกณฑ์รายได้

ไม่ระบุรายได้

อัตราดอกเบี้ย

7% ต่อปี หรือ 0.59 ต่อเดือน

วงเงินผลิตภัณฑ์

สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

ระยะเวลาการกู้ยืม

ตั้งแต่ 12-18เดือน

สินเชื่อ ธกส ล่าสุด เงินกู้โครงการใหม่สำหรับผู้ต้องการเงินก้อนเพื่อลงทุนด้านการเกษตร

เป็นโครงการเงินกู้ที่ทาง ธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุดออกมาในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2566 เลยก็ว่าได้ ซึ่งไม่ใช่สินเชื่อเงินด่วน ธกส ในโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 แต่อย่างใด แต่เป็นโครงการที่นำเงินไปใช้เพื่อการลงทุนและพัฒนาทางการเกษตรโดยใช้นวัตกรรมและความรู้ที่ต่างออกไปจากเดิมในการเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพ โดยสินเชื่อ ธกส ล่าสุดตัวนี้ที่เปิดให้ลงทะเบียนมีชื่อเป็นทางการและใช้เรียกกันโดยทั่วไปว่า Young smart famer ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักจะเน้นไปที่ลูกค้าที่ทำอาชีพทางการเกษตรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ในด้านดังกล่าวเป็นอย่างดี 

ไม่เพียงแค่การนำเงินที่ได้จากการลงทะเบียนสินเชื่อ ธกส 2566 ไปใช้ทางการเกษตรเท่านั้นแต่ให้หมายรวมถึงทุกกิจกรรม ทุกภาคส่วน ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรภายใต้เงื่อนไขการใช้เงินกู้ล่าสุดนี้ด้วย  

วงเงินสินเชื่อ ธกส ล่าสุด กู้ได้เท่าไหร่? ผู้กู้มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง? เช็คได้จากที่นี่!!

ด้วยเพิ่งจะมีข่าวปล่อยออกมาไม่กี่วันก่อนหน้านี้ จึงทำให้หลาย ๆ คนอยากทราบแล้วว่ากู้เงินธนาคาร ธกส ในครั้งนี้จะได้เงินกี่บาท ? ซึ่งวงเงินสินเชื่อดังกล่าวได้กำหนดเพดานสูงสุดไว้ที่ 1 ล้านบาท ซึ่งจากที่กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายหลักคือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่สินเชื่อ ธกส ล่าสุดตัวนี้ได้ระบุไว้ คือ 

  • ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสินเชื่อ Young Smart Famer ต้องมีอายุระหว่าง 20 – 45 ปี และจะต้องมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ ธกส ตามกฎหมายแล้วเท่านั้นหรือผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาทางการเกษตร
  • มีความตั้งมั่นและตั้งใจเพื่อนำเงินจากสินเชื่อธนาคาร ธกส ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและได้รับการศึกษาจนมีความรู้และความเข้าใจทางการเกษตรเป็นอย่างดี
  • มีหลักประกันตามที่ธนาคารกำหนดมาค้ำประกันสินเชื่อ ธกส ล่าสุด โดยหลักประกันนี้จะมีผลต่อการคำนวณวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติได้ 

คุ้มไหม? ที่เกษตรกรรายใหม่จะขอสินเชื่อ ธกส ล่าสุดในปี 2023

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1 ล้านบาทถือว่ามีจำนวนที่สูงมากพอสมควรในการนำเงินไปลงทุน ซึ่งอาจทำให้เกษตรกรรายใหม่เกิดความไม่มั่นใจในเรื่องของการชำระหนี้ที่ ธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุดออกมาได้ แต่ด้วยเพราะเป็นสินเชื่อที่สนับสนุนทางด้านการเกษตรแน่นอนว่ามาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นตอบโจทย์ความต้องการเงินก้อนที่ได้จากการสมัครเป็นอย่างดีและมีความคุ้มค่ามากที่สุด ส่วนระยะเวลาในการชำระหนี้สินเชื่อ ธกส ล่าสุด แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน คือ

  • หากนำสินเชื่อ ธกส ล่าสุดไปใช้เพื่อการลงทุนตามวัตถุประสงค์หลัก ระยะเวลาในการชำระหนี้นานสุด 10 ปี แต่สามารถยืดระยะไปถึง 15 ปีได้หากมีความจำเป็นจริง ๆ
  • ส่วนผู้ที่จะนำเงินที่ได้จากการอนุมัติสินเชื่อธนาคาร ธกสไปใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป หมุนเวียนทางการเกษตร ระยะเวลาในการชำระหนี้อยู่ที่ 1 ปี แต่หากไม่สามารถใช้คือสินเชื่อ ธกส ล่าสุดนี้ได้ตามกำหนด สามารถยืดออกไปได้ถึง 1 ปีครึ่งเลยทีเดียว

หากคุณเป็นเกษตรรุ่นใหม่ที่ต้องการเงินลงทุนและอยากพัฒนาการเกษตรตามความรู้สมัยใหม่บอกเลยว่าเงินก้อนจากสินเชื่อ ธกส ล่าสุดตัวนี้มีความเหมาะสมมากกว่าการกู้เงินธนาคาร ธกส ในโครงการอื่นแล้วและนอกจากเงินก้อนดังกล่าวแล้วสินเชื่อเงินด่วน ธกส ในส่วนของโครงการความช่วยเหลือผลกระทบโควิดก็ยังเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ @baacfamily จนถึงสิ้นปี 2566 นี้ จำเป็นต้องใช้เงินก้อนไหนก็ยื่นขอสินเชื่อได้ตามความต้องการ

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่อ ttb

ขอสินเชื่อ ttb พร้อมบริการรูปแบบใหม่ เข้าถึงคนทุกวัย

เกณฑ์รายได้

30,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

อยู่ในช่วง 14-25% ต่อปี

วงเงินผลิตภัณฑ์

สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

ระยะเวลาการกู้ยืม

ไม่เกิน 60 เดือน

ลงทะเบียนออมสินใหม่ 2566

ลงทะเบียนออมสินใหม่ 2566 วันนี้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

เกณฑ์รายได้

ไม่ระบุรายได้

อัตราดอกเบี้ย

0.35% ต่อเดือน

วงเงินผลิตภัณฑ์

สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

ระยะเวลาการกู้ยืม

ไม่เกิน 3 ปี

สินเชื่อกรุงศรีไม่มีหลักทรัพย์

สินเชื่อกรุงศรีไม่มีหลักทรัพย์พร้อมสมัครแล้วออนไลน์

เกณฑ์รายได้

20,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

อยู่ในช่วง 19.99-25% ต่อปี

วงเงินผลิตภัณฑ์

สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

ระยะเวลาการกู้ยืม

ตั้งแต่ 12-60 เดือน

citi prestige

สมัครบัตร citi prestige ยกระดับชีวิตเหนือคำว่าพิเศษ

เกณฑ์รายได้

50,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

16% ต่อปี

วงเงินผลิตภัณฑ์

ไม่ระบุวงเงิน

ระยะเวลาการกู้ยืม

ไม่ระบุระยะเวลา