ธนาคารปล่อยสินเชื่อ

เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

บาท
เดือน
วิธีการรับ


สมัครทันที
สินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า ธกส 2566

สินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า ธกส 2566 พร้อมปรับสภาพที่ดินพร้อมใช้

เกณฑ์รายได้

ไม่ระบุรายได้

อัตราดอกเบี้ย

ตามที่ทางธนาคารกำหนด

วงเงินผลิตภัณฑ์

ไม่ระบุวงเงิน

ระยะเวลาการกู้ยืม

ไม่เกิน 5 เดือน

สินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน

ขอสินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน สมัครออนไลน์ผ่านแอพ

เกณฑ์รายได้

7,500 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

อยู่ในช่วง 20-25% ต่อปี

วงเงินผลิตภัณฑ์

สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

ระยะเวลาการกู้ยืม

ตั้งแต่ 12-60 เดือน

สินเชื่อไทยพาณิชย์ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน

สินเชื่อไทยพาณิชย์ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน สมัครง่าย ขั้นตอนน้อย

เกณฑ์รายได้

10,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

อยู่ในช่วง 10-25% ต่อปี

วงเงินผลิตภัณฑ์

ตั้งแต่ 5,000 ถึง 2,000,000 บาท

ระยะเวลาการกู้ยืม

ไม่เกิน 60 เดือน

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจธนาคารกรุงเทพพร้อมเติมเต็มความต้องการ

เกณฑ์รายได้

15,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

อยู่ในช่วง 16-23% ต่อปี

วงเงินผลิตภัณฑ์

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

ระยะเวลาการกู้ยืม

ไม่เกิน 60 เดือน

สินเชื่อแม่มณี

สินเชื่อแม่มณีพร้อมบริการกับกลุ่มธุรกิจ SME แล้ววันนี้

เกณฑ์รายได้

25,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

15.995% ต่อปี

วงเงินผลิตภัณฑ์

สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท

ระยะเวลาการกู้ยืม

ไม่เกิน 36 เดือน

สินเชื่อ speedy loan

สินเชื่อ speedy loan เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินอย่างลงตัว

เกณฑ์รายได้

15,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

อยู่ในช่วง 15.99-25% ต่อปี

วงเงินผลิตภัณฑ์

สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท

ระยะเวลาการกู้ยืม

ไม่เกิน 72 เดือน

สินเชื่อกรุงไทย smart money

สินเชื่อกรุงไทย smart money สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้

เกณฑ์รายได้

30,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

อยู่ในช่วง 20-25% ต่อปี

วงเงินผลิตภัณฑ์

สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

ระยะเวลาการกู้ยืม

ตั้งแต่ 12-60 เดือน

สินเชื่อ ttb

ขอสินเชื่อ ttb พร้อมบริการรูปแบบใหม่ เข้าถึงคนทุกวัย

เกณฑ์รายได้

30,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

อยู่ในช่วง 14-25% ต่อปี

วงเงินผลิตภัณฑ์

สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

ระยะเวลาการกู้ยืม

ไม่เกิน 60 เดือน

สินเชื่อ ธกส ล่าสุด

สินเชื่อ ธกส ล่าสุดพร้อมบริการสินเชื่อแก่คนรุ่นใหม่

เกณฑ์รายได้

ไม่ระบุรายได้

อัตราดอกเบี้ย

7% ต่อปี หรือ 0.59 ต่อเดือน

วงเงินผลิตภัณฑ์

สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

ระยะเวลาการกู้ยืม

ตั้งแต่ 12-18เดือน

สินเชื่อกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อกรุงศรีอยุธยา กู้ง่าย ได้ไว วงเงินสูง

เกณฑ์รายได้

20,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

ไม่เกิน 25% ต่อปี

วงเงินผลิตภัณฑ์

สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

ระยะเวลาการกู้ยืม

ไม่เกิน 60 เดือน

สินเชื่อไทยเครดิต

บริการสินเชื่อไทยเครดิต ดอกเบี้ยถูก เข้าถึงง่าย

เกณฑ์รายได้

30,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

อยู่ในช่วง 14.99-18.99% ต่อปี

วงเงินผลิตภัณฑ์

สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท

ระยะเวลาการกู้ยืม

ไม่ระบุระยะเวลา

สินเชื่อธนชาต

สินเชื่อธนชาตพร้อมบริการแล้วในูปแบบใหม่ฉบับธนาคาร TTB

เกณฑ์รายได้

15,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

ไม่เกิน 28% ต่อปี

วงเงินผลิตภัณฑ์

ไม่ระบุวงเงิน

ระยะเวลาการกู้ยืม

ไม่เกิน 60 เดือน

สินเชื่อธนาคารกสิกรไทย

สมัครสินเชื่อธนาคารกสิกรไทยออนไลน์รับเงินทุนหมุนเวียน

เกณฑ์รายได้

7,500 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

อยู่ในช่วง 15-25% ต่อปี

วงเงินผลิตภัณฑ์

สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

ระยะเวลาการกู้ยืม

ตั้งแต่ 12-60 เดือน

สินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมบรรเทาความเดือดร้อนวันนี้

เกณฑ์รายได้

15,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

อยู่ในช่วง 9.99-25% ต่อปี

วงเงินผลิตภัณฑ์

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

ระยะเวลาการกู้ยืม

ไม่เกิน 72 เดือน

ลงทะเบียนออมสินใหม่ 2566

ลงทะเบียนออมสินใหม่ 2566 วันนี้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

เกณฑ์รายได้

ไม่ระบุรายได้

อัตราดอกเบี้ย

0.35% ต่อเดือน

วงเงินผลิตภัณฑ์

สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

ระยะเวลาการกู้ยืม

ไม่เกิน 3 ปี

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระ

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระก็สามารถสมัครได้

เกณฑ์รายได้

30,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

อยู่ในช่วง 20-25% ต่อปี

วงเงินผลิตภัณฑ์

สูงสุด 5 เท่าของรายได้

ระยะเวลาการกู้ยืม

ไม่เกิน 60 เดือน

สินเชื่อกรุงศรีไม่มีหลักทรัพย์

สินเชื่อกรุงศรีไม่มีหลักทรัพย์พร้อมสมัครแล้วออนไลน์

เกณฑ์รายได้

20,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

อยู่ในช่วง 19.99-25% ต่อปี

วงเงินผลิตภัณฑ์

สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

ระยะเวลาการกู้ยืม

ตั้งแต่ 12-60 เดือน

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์สมัครวันนี้รับวงเงินสูง

เกณฑ์รายได้

30,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

อยู่ในช่วง 20-25% ต่อปี

วงเงินผลิตภัณฑ์

สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

ระยะเวลาการกู้ยืม

ตั้งแต่ 12-60 เดือน

สินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์

บริการสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์พร้อมให้บริการทุกอาชีพ

เกณฑ์รายได้

ไม่ระบุรายได้

อัตราดอกเบี้ย

MRR + 4.50% (หรือ 10.470%) ต่อปี

วงเงินผลิตภัณฑ์

ตั้งแต่ 30,000 ถึง 500,000 บาท

ระยะเวลาการกู้ยืม

ไม่เกิน 60 เดือน

ธนาคารปล่อยสินเชื่อหลายแห่ง จะขอสินเชื่อปี 2566 ที่ไหนดี? เรามีข้อมูลดี ๆ มาบอก

การกู้เงินหรือใช้บริการสินเชื่อจากธนาคารถือเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินก้อน เงินลงทุนหรือแม้กระทั่งเงินในโครงการฉุกเฉินต่าง ๆ แน่นอนว่าทุกธนาคารปล่อยสินเชื่อแทบจะเหมือน ๆ กันทั้งสิ้น ซึ่งอาจจะมีจุดแตกต่างอยู่บ้างขึ้นอยู่กับนโยบายและการให้บริการทางด้านสินเชื่อ ด้านบัตรเครดิตอนุมัติไว

เมื่อธนาคารปล่อยกู้คำถามที่ถือว่าเป็นเรื่องหนักใจที่สุดคือการเลือกว่าจะสมัครสินเชื่อที่ไหนดี? เพราะโดยพื้นฐานทั่วไปแล้วลักษณะสินเชื่อที่มีให้บริการก็คล้าย ๆ กัน วงเงินที่อนุมัติได้ก็เท่า ๆ กัน หากคุณอยากทราบคำตอบนี้เรามีคำแนะนำบางส่วนมาเสนอเพื่อให้คุณนำไปใช้ตัดสินใจเลือกว่าใช้บริการกับธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อรายไหนดีที่สุด

  • ดูวัตถุประสงค์ที่ธนาคารปล่อยเงินกู้ / สินเชื่อว่าแท้จริงแล้ววัตถุประสงค์หลักของการขอสินแcเชื่อครั้งนี้นำไปใช้เพื่ออะไร? ตรงกับความต้องการใช้เงินของคุณหรือไม่?
  • เปรียบเทียบสินเชื่อในลักษณะเดียวกันอย่างน้อย 2-3 แห่งว่าการที่ธนาคารปล่อยสินเชื่อได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาในการชำระหนี้คืนไว้อย่างไรแล้วเลือกที่เหมาะสมที่สุด
  • ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด? คุณอาจไม่ได้รับคำตอบที่ตรงใจมากนักเพราะธนาคารแต่ละแห่งต่างมีเงื่อนไขพิเศษระบุเอาไว้ ซึ่งคนอื่นอาจขอสินเชื่อแล้วได้รับการอนุมัติที่ง่ายและสำหรับคุณอาจไม่ใช่ก็ได้ 

ธนาคารออมสินปล่อยกู้ 2566, เช็คเลยธนาคารปล่อยสินเชื่อประเภทใดได้รับความนิยมที่สุด 

สินเชื่อจากธนาคารส่วนใหญ่มีความคล้าย ๆ กัน หากจะหาความต่างคงเป็นสินเชื่อขึ้นชื่อที่ธนาคารปล่อยกู้ออกมา ณ ขณะนั้น สำหรับออมสินต้องยอมรับว่าตั้งแต่ปี 2020 – 2023 ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ธนาคารปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นรายแรก ๆ แม้วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติได้เพียงแค่ 10000 บาทก็ตามแต่ก็ช่วยแก้ปัญหาทางการเงินได้เป็นอย่างดีและด้วยกระแสตอบรับที่ดีรวมถึงความต้องการใช้เงินก้อนในการสร้างอาชีพใหม่ ธนาคารออมสินปล่อยกู้ในวงเงินที่เพิ่มขึ้นเป็น 50000 บาทอีกครั้งหลังจากที่ธนาคารปล่อยกู้ 10000 ได้ไม่นาน ซึ่งนั่นยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าธนาคารมีสินเชื่อที่ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเรื่องเงินในช่วงโควิดครอบคลุมอย่างแท้จริง 

ธนาคารปล่อยสินเชื่อวงเงินสูง กู้ง่ายต้องกรุงไทยปล่อยสินเชื่อ smart money 2566

ถึงแม้ว่าธนาคารกรุงไทยจะไม่ใช่ธนาคารแรก ๆ ที่ปล่อยสินเชื่อออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด 19 ในทันทีเช่นเดียวกับธนาคารออมสิน แต่ต่อมาไม่นานธนาคารปล่อยสินเชื่อที่มีวงเงินสูงถึงหลักล้านให้กับผู้ที่ต้องการใช้เงินก้อนโดยที่ปราศจากเงื่อนไขสำคัญที่เคยมีอย่าง

  • ขอสินเชื่อได้โดยที่ไม่ต้องมีการค้ำประกันหรือใช้หลักประกันใด ๆ 
  • Smart money เป็นเงินกู้สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระที่กรุงไทยปล่อยสินเชื่อออกมาโดยที่ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องได้รับเงินเดือนโดยการโอนเข้าบัญชีกรุงไทยหรือต้องมีเงินในบัญชีเท่านั้น คนทั่วไปที่สนใจในสินเชื่อ เงินกู้จากการที่ธนาคารปล่อยสินเชื่อก็สมัครได้
  • เข้าถึงบริการสินเชื่อได้ง่ายผ่านทางระบบออนไลน์จากแอพ Krungthai next ขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องไปธนาคาร

จากที่ธนาคารปล่อยเงินกู้ครั้งนี้นอกจากฉีกกฎเงื่อนไขแบบเดิม ๆ แล้ว ดอกเบี้ยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็ไม่น้อย เพราะคิดอัตราต่ำสุดที่ 20% ต่อปีเท่านั้นเฉลี่ยแล้วมีเงิน 500 บาทก็สามารถชำระเงินคืนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อที่ขอในครั้งนั้น ๆ ด้วย 

 ธนาคารปล่อยสินเชื่อแก่ลูกค้าต้องธนาคารกรุงเทพ, ที่สุดแห่งการให้บริการ 2023

คำว่าลูกค้าในที่นี้ขอหมายรวมถึงลูกค้าที่เคยใช้บริการสินเชื่อ เงินกู้, ลูกค้ารับเงินเดือนผ่านบัญชีแบงก์กรุงเทพและลูกค้าที่มีเงินฝากกับ ธ.กรุงเทพ เหล่านี้ล้วนเป็นกลุ่มลูกค้าที่ขอสินเชื่อกับธนาคารได้อย่างง่าย ๆ ทั้งยังได้รับการพิจารณาอนุมัติที่เร็วกว่าอีกด้วย เพราะธนาคารมีฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้งานในกรณีที่ทำธุรกรรมกับธนาคารกรุงเทพปล่อยสินเชื่อในครั้งนี้แล้ว ซึ่งสินเชื่อบัวหลวงช่วยให้การดำเนินการในแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่างรวดเร็ว อย่างเช่นสินเชื่อบัวหลวงสุขใจซึ่งการที่ธนาคารปล่อยกู้สินเชื่อนี้มาได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าจะต้องเป็นลูกค้าที่ได้รับเงินเดือนโดยการโอนเข้าบัญชีบัวหลวงเท่านั้น ส่วนธนาคารปล่อยสินเชื่ออื่น อย่างสินเชื่อส่วนบุคคลแต่ต้องใช้บัญชีเงินฝากเป็นประกันเท่านั้น ซึ่งมีวงเงินการันตีถึง 100% ตามจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีนั้น ๆ ซึ่งธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อนี้จะให้สิทธิ์แก่ลูกค้าของธนาคารตามเงื่อนไขก่อนเสมอ

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ในปี 2023 มีธนาคารปล่อยสินเชื่ออื่นอีกหรือไม่?

ไม่เพียงแค่ ธ.ออมสิน ธ.กรุงไทยและธ.กรุงเทพเท่านั้นที่ปล่อยสินเชื่อในปีนี้ยังมีธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อในลักษณะอื่น ๆ ที่แตกต่างกันออกไปและได้รับความนิยมจากผู้ที่ต้องการใช้เงินก้อน เงินด่วนเป็นอย่างมาก หากคุณมีคำถามว่าธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อบ้าง? เรามีคำตอบให้ตามด้านล่างนี้ เ

  • กสิกรไทย เป็นธนาคารพาณิชย์ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งในเรื่องของสินเชื่อ เงินกู้ เพราะโดยมากแล้วลูกค้าจะนิยมขอสินเชื่อเงินด่วนประเภท Xpress cash และ Xpress loan เป็นส่วนใหญ่ เพราะสินเชื่อธนาคารกสิกรไทยสมัครง่าย เงื่อนไขน้อย เงินเดือนเพียง 7500 บาทก็สมัครได้แล้ว 
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แค่ชื่อก็รู้แล้วว่าธนาคารปล่อยสินเชื่อประเภทใดเป็นหลัก แน่นอนว่าจะต้องเป็นสินเชื่อบ้าน ที่ดิน อาคาร เป็นต้น ซึ่งหากคุณต้องการใช้เงินเพื่อการดังกล่าวไม่ต้องถามอีกต่อไปว่าสมัครสินเชื่อที่ไหนดี? เพราะธนาคารอาคารสงเคราะห์คือตัวเลือกที่เหมาะสม
  • ไทยพาณิชย์ นอกจากบัตรเครดิตที่ได้รับความนิยมแล้ว การที่ธนาคารปล่อยกู้เงินก้อนให้กับอาชีพค้าขายออนไลน์อย่างสินเชื่อแม่มณีหรือผู้ประกอบอาชีพ freelance ในสินเชื่อส่วนบุคคลบอกได้เลยว่าตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด ทั้งเงื่อนไขและวงเงินที่ได้ หาได้ยากที่จะมีสถาบันการเงินหรือธนาคารปล่อยเงินกู้ให้กับกลุ่มอาชีพดังกล่าวได้ดีที่สุด 

ในช่วงที่กำลังประสบปัญหาทางการเงินและการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้นั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเงินคือปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้ไปต่อได้ ซึ่งการที่ธนาคารปล่อยสินเชื่อก็เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ที่เดือดร้อนเรื่องเงินได้มีตัวเลือกที่ดีสุดที่แก้ปัญหาในส่วนนี้ได้แทนการกู้เงินที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นหากคุณต้องการขอสินเชื่อใดก็แล้วแต่สิ่งสำคัญคือต้องประเมินความสามารถทางการเงินของตนเองด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง