เยียวยาเกษตรกรล่าสุดได้รับเงินกี่บาท ต้องการเช็คสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรได้ที่เว็บไซต์ไหน

เยียวยาเกษตรกรล่าสุด ตามโครงการรัฐที่ได้รับ รายละเอียดเป็นอย่างไร 2023 (2566)

เรื่องของโครงการรัฐนั้นจริง ๆ แล้วก็มีครอบคลุมให้ทุกกลุ่มอาชีพแล้วเลยเชียว ซึ่งที่เราจะขอพูดถึงวันนี้ก็คืออาชีพเกษตรกร อย่าง “เยียวยาเกษตรกรล่าสุด” ตามโครงการรัฐที่ได้รับและออกเงื่อนไขมาให้ โดยรายละเอียดของโครงการทั้งหมดล่าสุดจะเป็นอย่างไร เราลองไปติดตามกันดูดีกว่า เพราะวันนี้มีมาให้ศึกษาอีกครั้งอย่างหมดเปลือก

เยียวยาเกษตรกรล่าสุด รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2023 (2566)

สำหรับเยียวยาเกษตรกรล่าสุดที่เราจะไม่พูดถึงไม่เลยก็คือรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่กำหนดในปี 2566/2566 โดยรอบที่ 1 กำหนดวงเงินให้ 13,604 ล้านบาท เป็นผู้ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ครอบคลุมมากกว่า 4.68 ล้านคน ประกันรายได้ให้เกษตรกรทุกคนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปลูกข้าวในปี 2566/65 (หรือรอบที่ 1) ที่ปลูกกันระหว่างวันที่ 1 เมษยน – 31 ตุลาคม 2566 แต่ไม่ได้รวมภาคใต้ที่กำหนดแตกต่าง คือระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 28 กุมภาพันธ์ 2566

การชดเชยเกษตรเยียวยารอบล่าสุดนี้ใช้เกณฑ์เหมือนปี 2563/64 คือ ชดเชยให้ตันละ 5 ชนิดช้าว ราคาไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ แปลงละ 1 ครั้ง ได้แก่ เยียวยาเกษตรกรล่าสุดข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 1500 บาท ไม่เกินครอบครัวละ 14 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 15000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ 11000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน

เยียวยาเกษตรกรล่าสุด กับมาตรการคู่ขนาน 2023 (2566)

เงินเยียวยาเกษตรกรมีเป็นแบบเยียวยาเกษตรกรรอบใหม่มาตรการคู่ขนานด้วย แบ่งออกเป็น 3 เงินเยียวยา ได้แก่

  1. โครงการสินเชื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มจากสถาบันเกษตรกร รวมเป็นวงเงิน 15562 ล้านบาท
  2. โครงการสินเชื่อเชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี วงเงินรวมที่ 26,255 ล้านบาท
  3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวเก็บสต็อก วงเงินจ่ายขาด 540 ล้านบาท

เช็คสิทธิ์ทามไลน์เบื้องต้นเกี่ยวกับการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 2023 (2566)

เมื่อลองดูข่าวเยียวยาเกษตรกรล่าสุดวันนี้ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเช็คสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรโดยกำหนดให้งวดแรกแจ้งวันเก็บเกี่ยวได้ก่อน 15 ตุลาคม 2566 กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงรายได่ประกาศเกณฑ์กลาง อิงโครงการประกันรายได้ หลังจากนี้ 3 วัน โดยที่ทาง ธ.ก.ส. จะมอบเยียวยาเกษตรกรล่าสุดเป็นเงินตามกำหนดให้ ดังนั้นผู้ที่แจ้งเก็บเกี่ยวไว้ก่อน 15 ตุลาคม 2566 จะได้รับประกันงวดแรกเมื่อไหร่ยังต้องรอประกาศอีกครั้ง ที่ถาม เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 2566 วันไหน? ยังให้คำตอบไม่ได้ต้องติดตามต่อไป

ไม่ว่าจะประกอบอาชีพไหนก็มีความสำคัญต่อประเทศไทยทั้งสิ้น ทุกคนควรได้รับโอกาสและสิทธิ์ตามโครงการรัฐอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ใครที่ตอนนี้ยึดอาชีพเกตรกรแล้วรู้ตัวว่าเข้าข่ายเงื่อนไขคุณสมบัติก็ขอให้เข้าร่วมรับเยียวยาเกษตรกรล่าสุดครั้งนี้ไปด้วยกัน ยิ่งในช่วงโควิด – 19 แบบนี้เราต้องรักกันให้สามมัคคีกันให้มากที่สุด